Bình chữa cháy bột khô có xe đẩy loại 35kg-Vnsafe

BÓNG DẬP LỬA TỰ ĐỘNG AFO-1.3KG

Bình cầu chữa cháy tự động ABC 8kg Vnsafe

Bình cầu chữa cháy tự động XZFTBL6 ABC 6kg Vnsafe

Bình chữa cháy xách tay loại khí CO2 5KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại khí CO2 3KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 9KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 8KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản.
Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 6Kg là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 4KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

BẢNG MICA CẤM LỬA, NƠI ĐỂ BÌNH CHỮA CHÁY , BẢNG EXIT, CẤM HÚT THUỐC

Bộ bảng nội quy tiêu lệnh PCCC bằng mica ( Bao gồm 1 bảng nội quy và 1 bảng tiêu lệnh) ( Hình thật 100%)

CUỘN VÒI D65X20M 1.6 MPA KÈM KHỚP NỐI.

Đã có kiểm định

VÒI CHỮA CHÁY D50X20M 1.6 MPA KÈM KHỚP NỐI

Đã có kiểm định

LĂNG PHUN CHỮA CHÁY D50 và D65 TOMOKEN ( có kiểm định), dùng để gắn vô cuộn vòi

HỌNG TIẾP NƯỚC 2 CỬA D65: Đây là sản phẩm cao cấp chịu được áp lực cao trên 2.0Mpa.

ĐẦU TRỤ CHỮA CHÁY TOMOKEN: LÀ SẢN PHẨM PATENT "THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN" DO QUỐC TẾ CÔNG NHẬN MANG THƯƠNG HIỆU TOMOKEN

Phụ kiện bình chữa cháy bao gồm:

Đồng hồ đo áp, ty bình chữa cháy, niêm chì và chốt bình chữa cháy

Dây phun và loa phun bình là phụ kiện của bình chữa cháy, giúp bình có thể xả bột và khí Co2 được xa hơn, bột sẽ phun vào đúng trung tâm của đám cháy giúp rút ngắn thời gian dập lửa. Tùy theo từng loại bình mà sẽ có dây vòi với độ dài khác nhau.

Bình cứu hỏa/Fire extinguisher/ bình chữa cháy ABC MFlZ8 8kg VNSAFE