Ống mềm inox kết nối đầu phun sprinkler loại 1200 mm DJ25UB-1200

Ống mềm inox kết nối đầu phun sprinkler loại 1000 mm DJ25UB-1000

Ống mềm inox kết nối đầu phun sprinkler loại 700 mm DJ25UB-700

Bình chữa cháy bột khô có xe đẩy loại 35kg-Vnsafe

BÓNG DẬP LỬA TỰ ĐỘNG AFO-1.3KG

Bình cầu chữa cháy tự động ABC 8kg Vnsafe

Bình cầu chữa cháy tự động XZFTBL6 ABC 6kg Vnsafe

Bình chữa cháy xách tay loại khí CO2 5KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại khí CO2 3KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 9KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 8KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản.
Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 6Kg là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 6Kg là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 4KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

BẢNG MICA CẤM LỬA, NƠI ĐỂ BÌNH CHỮA CHÁY , BẢNG EXIT, CẤM HÚT THUỐC

Bộ bảng nội quy tiêu lệnh PCCC bằng mica ( Bao gồm 1 bảng nội quy và 1 bảng tiêu lệnh) ( Hình thật 100%)

CUỘN VÒI D65X20M 1.6 MPA KÈM KHỚP NỐI.

Đã có kiểm định

VÒI CHỮA CHÁY D50X20M 1.6 MPA KÈM KHỚP NỐI

Đã có kiểm định

LĂNG PHUN CHỮA CHÁY D50 và D65 TOMOKEN ( có kiểm định), dùng để gắn vô cuộn vòi

HỌNG TIẾP NƯỚC 2 CỬA D65: Đây là sản phẩm cao cấp chịu được áp lực cao trên 2.0Mpa.