Phụ kiện bình chữa cháy

  • Mã hàng: PKBCC
  • Giá : Liên hệ

Phụ kiện bình chữa cháy bao gồm:

Đồng hồ đo áp, ty bình chữa cháy, niêm chì và chốt bình chữa cháy

Phụ kiện bình chữa cháy bao gồm:

Đồng hồ đo áp, ty bình chữa cháy, niêm chì và chốt bình chữa cháy sử dụng khi bình chữa cháy bị hư hỏng cần thay thế