Địa chỉ: 7 Xa lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, Phước Long A Quận 9 Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cảng nội địa

Hạng mục: Bảo trì hệ thống PCCC

 Hotline : 0902 76 52 52